Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ qua page để được giải đáp nhanh chóng.
13/04/2021

- Hãy nhắn tin cho page Trùm Dịch Vụ sticker mà bạn muốn lấy page sẽ trả lại id sticker.

- Có nhưng rất ít khi xảy ra, chỉ xảy ra với những nick yếu hoặc ko mua PROXY riêng.

- Hãy mua PROXY riêng cho bot, mỗi PROXY chỉ nên cài từ 3-5 BOT.
- Nếu cài bot cmt hãy cài nhiều nội dung, kết hợp với các biến để thêm nội dung cmt phong phú.
- Hãy tăng khoảng thời gian giữa các lần tương tác lên nếu nó làm nick bị khóa chức năng.