BOT THẢ TYM, BOT TƯƠNG TÁC, BOT CẢM XÚC

Dịch vụ bot tương tác tự động, bot thả tym, bot comments tự động, sẽ tối ưu hóa khi cài bot like, hoặc cài bot tương tác với hoặc bot cảm xúc

BOT TƯƠNG TÁC, BOT THẢ TIM

Tương tác với bạn bè trên Facebook mình nhiều hoặc bot cảm xúc hơn bằng cách cài bot tương tác Bạn bè tương tác lại các bạn

BOT THẢ TYM, BOT THẢ TIM, BOT LIKE

công cụ hỗ trợ tương tác facebook,hoặc bot cảm xúc cài bot thả tim nhanh chóng, tương tác với bạn bè tự động

AUTO THẢ TYM, AUTO TƯƠNG TÁC

Bot thả tim, bot cài bot tương tác trên facebook giúp tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhờ cài bot like

TƯƠNG TÁC AUTO, BOT CMT

bot tương tác, chạy tự động giúp tối ưu hóa khi cài bot thả tym

BOT LIKE, BOT TƯƠNG TÁC

Khi bạn Love và Cmt status của họ nhiều cài bot tương tác lần khi cài bot thả tim hoặc bot cảm xúc, đôi khi là bot like sẽ sang trang cá nhân của bạn tương tác lại, thúc đẩy tiếp cận khách hàng cao hơn

BOT TƯƠNG TÁC
Mặc định sẽ dùng ip chung của server.
ID USER UID NAME PROXY STATUS LAST_RUN COIN EXPIRE ACTION
ID USER UID NAME PROXY STATUS LAST_RUN COIN EXPIRE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Hướng dẫn cơ bản https://youtu.be/1hQLh62njkI.
*: Bot sau khi chạy từ 2-5 ngày mới dần ổn định lọc những bạn bè ko tương tác hoặc ko đăng bài để tương tác những người đăng bài thường xuyên hơn. Thời gian lọc tùy thuộc vài số lượng bạn bè.
*: Chỉ chấp nhận token lấy tại mục get token.
*: Để có thêm proxy hãy mua tại mục mua proxy.
*: BOT hoạt động từ 7-23h.

- Các biến:
+ Gọi tên người đăng: [ten]
+ Tag người đăng: [tag]
+ Gọi năm: [year]
+ Gọi tháng: [month]
+ Gọi ngày: [date]
+ Gọi giờ: [hour]
+ Gọi phút: [minute]
+ Gọi giây: [second]
+ Gọi icon: [icon]
+ Gọi 10 icon: [list_icon]